Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁPIS 15-10-2014

16. 1. 2016

Výroční členská schůze

15. 10. 2014

 

1.    Uvítání:

rád bych Vás tu dnes uvítal. Nejdříve ze všeho bych chtěl poděkovat některým sousedům za to že, uklízí i to co nemusí a tehdy kdy nemusí jako například paní Eliášová a pan Panuška, ostatním kteří tak činí, také děkuji, bohužel vidím nejčastěji pouze již zmiňované. Úklid v našem domě je všeobecně asi sprosté téma a tak jen apeluji na to ať, si alespoň trochu déle udržíme nové výtahy v pěkném stavu, řekněte to prosím svým dětem a ty ať to vyřídí svým kamarádům, děkuji.

Vzhledem že legislativa na schvalování nových stanov nám nepřeje, protože 100% podílníků není reálné dostat pod jednu střechu, jsme nuceni představit nový program schůze. Změny týkající se nového systému schvalování by měl být v první polovině příštího roku.

 

Nový dnešní pozměněný program výroční schůze a to:

 

2.    Místo schvalování stanov – Hospodaření družstva za rok 2013

3.    Zpráva revizní komise

4.    Prodej družstevního bytu

5.    Výhled oprav

6.    Příspěvek p. Malkus, pí Králová

7.    Diskuse

8.    Závěr

 

Změna programu:   ANO-  schváleno většinou hlasů

 

Schvalování stanov má legislativní trhliny a to v nutnosti 100% účasti na schvalování, to není absolutně reálné, proto naši zákonodárci pracují na změně, která by měla být po novém roce. Rejstříkové soudy vrací, pokud není stoprocentní účast.

 

Členská schůze usnášeni schopná ANO přítomno 37 + 9 plných mocí k zastoupení

 

2. V roce 2013 jsme vydali za opravy střechy, topení, revize, havarijní dispečink a výměna vodoměrů – částka - 468. 239,40 Kč 

Ostatní služby jako pronájem místnosti na schůzi, poštovné, účetnictví, právní služby, Techem atd. - částka -213. 798,65 Kč

Za daně, poplatky, mzdy, pojištění, úvěr a provozní náklady jsme utratili  - 288.222,44 Kč

 

Celkové výdaje tedy činí 970. 260,49 Kč

 

Příjmy za rok 2013 z fondu oprav činí 1 386 979,- dále nebytový prostor 32 940,- a ostatní výnosy jako např. převody, úroky a správní poplatky takže:

 

Celkový hrubý příjem 1 747 335,44 Kč

 

Náš roční výnos tedy činí 777 074.95 Kč

 

Musíme si, ale uvědomit že, bychom od toho měli správně odečíst zatím nevymožené pohledávky tj. celkem 323 778,-

Vrátím-li se k výdajům za rok 2013 tak na mzdách se v čistém vyplatilo pro předsedu 66 000,- za rok a místopředsedové každý 7 200,- za rok. Mzdy jsou vypláceny jednou za dva měsíce. Náklady na telefon odsouhlaseno 800,- měsíčně tj. ročně částka9 600,- čerpáno 6 743,80 Kč uspořeno tedy 2 856,2 Kč.

 

Stavy financí:

k 30. 9. 2014 na běžném účtu:  1.999. 505,53 Kč

k 30. 9. 2014 pokladna:  54. 335,-

úvěr k 30. 9. 2014: -3. 063. 003,83 Kč

úvěr výtahy k 30. 9. 2014: -3. 754. 487,14 Kč

Stavební spoření: 1.225.077,81 Kč

 

Celková roční finanční uzávěrka je na portálu justice.cz ve složkách našeho družstva.

Souhlasí-li členové s takto podanou uzávěrkou: členové družstva většinou hlasů odsouhlasili roční finanční uzávěrku.

 

Než se pustíme do dalšího bodu tak bych rád členům družstva předložil návrh na odhlasování či zamítnutí zvýšení odměn místopředsedům z částky 600,- na částku 800,- měsíčně tj. ročně 9 600,- dovoluji si připomenout, že s odměnami se velmi dlouho nehýbalo a že s pěti členů výboru jsou tři.

 

Zvýšení odměn:  ANO

                                             Pro:       33

                                             Proti:       7

                                             Zdrželo:  6

 

3. Zpráva revizní komise: viz příloha

4. Družstevní byt na prodej:

 

Byt přízemní s lodžii 3+1 vchod 357 za 200 000,- nebyl prodán, tento byt nám neustále zatím prodělává. Položen dotaz na návrh co dál s tímto bytem.

Hlasováním bylo rozhodnuto snížení ceny bytu na 180 000,- pro členy družstva, pro nečleny cena zůstává na 200 000,-

 

Byt první patro s lodžii 3+1 vchod 358 byl prodán, za novou cenu a to za 200 000,-

S touto cenou souhlasil nadpoloviční počet družstevníků proti podpisu. S touto podpisovou akcí formou podpisového dotazování představenstvo souhlasilo s ohledem na to že, se jednalo o příbuzné našich družstevníků a nezájem nikoho dalšího.

 

5. Výhled oprav:

 

a)    Podaří-li se nám domluvit součinnost dvou firem nutných pro tuto opravu tak by se nechaly vyměnit zbývající odvětrávání LOMANCA a to najednou.

b)   Necháme opravit nebo spíše zrekonstruovat přízemní společné prostory a popřípadě se nechá vyměnit i podlahová krytina v celém domě.

S tím souvisí i vymalování celého domu. Ceny těchto prací ještě nemáme, ale do příští schůze, která s největší pravděpodobností bude v první polovině příštího roku, bychom je měli již znát.

c)    Další nezbytnou úpravou bude zazdění stoupaček v přízemních komorách situovaných za výtahem. Volný přístup k měděnému plynovému potrubí se musí zamezit, ale zároveň by měl být přístup pro případnou havárii. Variant je více jak tohoto docílit, přikloníme se k doporučení hasičů.

Tyto práce spadají do takzvaných udržovacích prací, takže není potřeba žádného povolení, protože příčky tam již byli před rekonstrukcí plynu atd.

d)   Další návrh je obezdít spodek spodního schodiště v přízemí. Vstup do technického podlaží by byl chráněn dalšími dveřmi, snížila by se plocha pro vytváření nepořádku a vytvořilo by se místo pro uskladnění věcí na zimní údržbu. Bohužel na tento zásah musí být projekt a vyjádření příslušných orgánů, proto předkládám k hlasování.

 

Hlasování: Pro: 42,  Proti: 1,  Zdržel: 1

 

5. Příspěvek p. Malkus, pí Králová – Byty do osobního vlastnictví –

 

p. Malkus a pí. Králová (nepřítomna) předložili členské základně požadavek k odhlasování a to:  Vypracování rozboru u odborníka na výhody a nevýhody mezi družstvem a společenstvím vlastníků.

 

Reakce na příspěvek p. Malkuse:  Představenstvo družstva musí zájmy jednotlivce potlačit, to mluvím o jednotlivcích z řad představenstva, mi se musíme na celou problematiku podívat jako na celek. Zastupujeme celé družstvo, celý dům kde bydlíme a někteří tady chtějí bydlet i nadále a tak jsme si zatím zjistili pár základních údajů u právníka na bytové právo (JUDr. Miroslava Zlatníková):

 

Vlastnictví je určitá výhoda pouze pro jednotlivce a to je nesporný fakt, proto bytový spekulanti výhradně skupují byty v osobním vlastnictví. Bohužel z toho plynou nevýhody pro celek, machinace s byty, nepřizpůsobivý, dlužníci a těžké vymáhání.

Přechod družstva na sdružení vlastníků jednotek je docela složitá věc:

Likvidace družstva – likvidátor – peníze

Dvojí účetnictví – po dobu likvidace – peníze

Katastr – peníze

Odhadce – peníze

Nové dodavatelské smlouvy – peníze

Dle právníka to nejhorší je, že by každá bytová jednotka musela doplatit svůj podíl z úvěru (80 000,-). Družstvo je zajištěná nemovitost, u vlastníků není jistota zajištěné nemovitosti.

Nevím co je na tom pravdy ale údajně u vlastníka nelze vyplácet příspěvek na bydlení.

Vzhledem k tomu že, problematika přechodu a výhod či nevýhod je veliká a návrh jsme dostali před týdnem, nebylo moc času oslovit v této záležitosti naší bankéřku v bance a zajistit celkově více podkladů. Zatím k této problematice vše.

 

V rámci diskuse na téma (viz výše), pí. Jeřábková vznesla připomínku ohledně případného rozboru či analýzy výhod a nevýhod – co právník to názor a bylo by potřeba minimálně rozbor od tří odborníků, aby to mělo vypovídající hodnotu, což na pouhou analýzu by bylo velice nákladné.

 

Hlasování pro rozbor:  Pro 5, Proti 32, Zdržel 9

 

Rozbor se tedy provádět nebude. Návrh p. Trubače – každý z nájemníků si provede svůj průzkum pro pozdější rozhodování o případném přechodu na jinou právní formu družstva.

 

Na bod 5 volně navázala diskuse.

 

Závěr: Představenstvo družstva děkuje všem přítomným a i těm, kteří se omluvili, ostatním asi nezáleží na tom, kde a jak bydlí.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář